Relais
Een relais (wiki) is een door een (elektro-) magneet bediende schakelaar. Een relais wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld 220Vac te schakelen. Tuinprint
Triac